Dom kultury w Przysusze
Dom Kultury w Przysusze
Dom Kultury w Przysusze

COVID-19 -> Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 07/2020

Dyrektora Domu Kultury w Przysusze

z dnia 13 sierpnia 2020 roku

 

w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa na terenie Domu Kultury w Przysusze z zachowaniem reżimu sanitarnego w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2

 

Stosując się do wytycznych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia  26 maja 2020 r. dotyczących funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii oraz Statutu Domu Kultury w Przysusze, zarządzam:

 

§ 1

Wprowadzam procedury zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Domu Kultury w Przysusze w trakcie epidemii COVID – 19 dla użytkowników i pracowników.

§ 2

Stosowanie się do przestrzegania procedur ustalonych dla poszczególnych grup artystycznych działających przy Domu Kultury

§ 3

Tekst procedury zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Domu Kultury  w Przysusze w trakcie epidemii COVID – 19 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 sierpnia 2020 r. i obowiązuje do czasu trwania pandemii COVID - 19

 

/..../

Katarzyna Bochyńska-Wojdył

dyrektor Domu Kultury

 

Załaczniki:

  1. Procedury określające zasady działalności Domu Kultury w Przysusze podczas pandemii COVID-19.
  2. Zgoda dla małoletniego uczestnika zajęć artystycznych.
  3. Oświadczenie o stanie zdrowia