Dom kultury w Przysusze
Dom Kultury w Przysusze
Dom Kultury w Przysusze

Wystawy -> Henryk Sarna wystawa malarstwa

W dniu 16 grudnia w Domu Kultury w Przysusze została otwarta wystawa malarstwa Henryka Sarny. Henryk Sarna urodził się w Radomiu. Podobnie jak ojciec lubi obserwować naturę, zjawiska przyrody, jej zmienność. W 1955 roku ukończył Wydział Budowlany Państwowej Szkoły Technicznej w Radomiu. Tam za sprawą Eugeniusza Smodowicza zapoznał się z głównymi zasadami rysunku odręcznego, geometrii wykreślnej i architektury. Edukację artystyczną rozpoczął w 1957 roku w Ognisku Plastycznym w Radomiu pod opieką Wacława Dobrowolskiego i Lucjana Lejmana, pod okiem, których doskonalił swoje umiejętności. Akwarela stała się jego ulubioną techniką, ale posługuje się również gwaszem, temperą, farbami olejnymi czy pastelami. Pracuje zawsze w plenerze, jego dzieła są pełne światła, tworzone o różnych porach dnia są potwierdzeniem wrażliwej obserwacji natury. Malowanie i rysowanie stało się jego pasją, ogromna miłością i sposobem na życie.