Dom kultury w Przysusze
Dom Kultury w Przysusze
Dom Kultury w Przysusze

Kluby -> Estrada

Instruktorzy Klubu Estrady:

Karol Sionek
Katarzyna Bochyńska - Wojdył
Marek Kowalski

Zajęcia odbywają się we wtorki i piątki w godz. 17.00 - 20.00