Dom kultury w Przysusze
Dom Kultury w Przysusze
Dom Kultury w Przysusze

Projekty -> Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

loga

Projekty zrealizowane przez Dom Kultury w Przysusze współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” programu rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 dla małych projektów: